Проведення інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин

   Інвентаризація викидів — систематизація інформації про розміщення джерел забруднення атмосфери на території, види і кількісний склад забруднюючих речовин, що викидаються у атмосферне повітря.

   Вимоги щодо підготовки Звіут з інвентаризації регламентовано Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України № 7 від 10.02.1995 р. «Про затвердження інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві».

Матеріали інвентаризації використовуються для:

   - розробки нормативів утворення забруднюючих речовин, які відводяться у атмосферне повітря при експлуатації технологічного та іншого обладнання, споруд та об’єктів;

   - розробки нормативів гранично допустимих викидів;

   - регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферу;

   - здійснення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря;

   - розробки короткострокових і довгострокових планів заходів підприємств;

   - розробки екологічних програм по зниженню викидів забруднюючих речовин в атмосферу.